منو

Loading
http://www.tooz.ir/modules/mod_image_show_kh4/cache/stories.MomentNews.hospital1kh-is-157.jpglink
http://www.tooz.ir/modules/mod_image_show_kh4/cache/stories.MomentNews.shabakh1kh-is-157.jpglink

بیمارستان شهید گنجی شهرستان دشتستان

بیمارستان شهید گنجی شهرستان دشتستان

ادامه مطلب ...

شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان

شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستانشعار سال 1394

ادامه مطلب ...

«
»
 1. 0
 2. 1

برنامه کلی واحد بهداشت خانواده

 • نوشته شده توسط بنافی
 • زیر مجموعه: واحدهای ستادی مرکز بهداشت
 • دسته: بهداشت خانواده
 • بازدید: 2510

 

برنامه كلي واحد بهداشت خانواده

 

اهداف كلي:

1- كاهش ميزان unmetneed

2- كاهش مرگ و مير كودكان زير 5 سال

3- بهبود مصرف شير مادر

4- بهبود كيفيت خدمات بارداري،زايمان، پس از زايمان

 

هدف كلي:

        كاهش ميزان  unmet need

 

هدف اختصاصي:

با لا بردن پوشش روش هاي مدرن تنظيم خانواده به ميزان 4% تا پايان سال 1393 در شهرستان

 

دلايل بالا بودن ميزان unmet need :

-          كمبود دانش و مهارت كاركنان

-          عدم توانايي در مشاوره

-          عدم استفاده از روش مطمئن

-          عدم آشنايي با روش ها(باور هاي غلط و ترس از عوارض)

-          مشاوره نامطلوب

-          نبود فضاي مناسب مشاوره

 

بر اساس شاخص هاي استخراجي در برنامه هاي تنظيم خانواده با مشكلات زير مواجه هستيم:

1-       پايين بودن روش هاي مدرن، پايين بودن ميزان استفاده از روش هاي طولاني مدت و دائمي مانند IUDو توبكتومي و وازكتومي

2-       بالا بودن ميزان  unmet need

3-       بالا بودن استفاده از روش طبيعي

 

استراتژي مرتبط با هدف اختصاصي:

1-       افزايش دانش و مهارت كاركنان

2-       افزايش آشنايي مردم با روش هاي پيشگيري از بارداري

3-       كاهش باور هاي غلط

4-       تامين بموقع وسايل پيشگيري از بارداري

5-       تامين نيروي انساني ارائه دهنده خدمت

6-       بهبود فضاي آموزش و مشاوره در مراكز و خانه هاي بهداشت

 

هدف كلي :

        كاهش مرگ و مير كودكان زير 5 سال

هدف اختصاصي:

         كاهش مرگ و مير كودكان

 

استراتژي:

1-      آموزش توجه بيشتر به مادران و مراقبت هاي دوران بارداري

-          افزايش كيفيت مراقبت ها(خصوصا" مراقبت هاي ويژه) .............(1- سلبقه سقط،2- سابقه مرده زايي،3- سابقه زايمان زود رس)

-          توجه به تغذيه دوران بارداري خصوصا" در افراد با BMI پايين

 

-          افزايش كمي و كيفي آموزش هاي لازم دوران باداري به ماردان  (علائم خطر دوران بارداري، توجه به مصرف مكمل ها ي بارداري، مراقبت از نوزاد، تغذيه انحصاري باشير مادر، توجه به زايمان طبيعي،توجه به بهداشت دهان و دندان)

2-      آموزش توجه جامع به مراقبت هاي كودكان خصوصا" نوزادان

-          پذيرش نوزادان و تاكيد بر  ارزيابي آنها در 10 روزه اول تولد

-          آموزش به مادران در خصوص چگونگي نگهداري و مراقبت از نوزادان و كودكان

-          تحويل جزوات و كتاب هاي مراقبت هاي نوزادي به مادران

-          آموزش علائم خطر بيماريهاي (CDD,ARI) به مادران ذينفع

-          توجه بيشتر به كودكان بيماري كه مراجعه مي كنند (از طريق طرح مانا)

-          پيگيري جدي مشكلات نوزادان و كودكان زير 5 سال

-          تاكيد بر بموقع مراجعه نوزادان در 5-3 روزه گي تولد جهت انجام نمونه گيري پاشنه پا

-          آموزش علائم خطر در يرقان نوزادي

-          تاكيد بر تشكيل كميته مرگ و مير نوزادي و مرده زايي ،عات يابي و راهكا جهت كاهش موارد مشابه

 

هدف كلي:

        بهبود مصرف شير مادر

 

اهداف اختصاصي:

1-       افزايش مصرف شير مادر به ميزان 90% در كودكان زير يكسال در شهرستان تا سال 1393

2-       بهبود اقدامات دهگانه بيمارستان 17 شهريور تا 100% در شهرستان تا سال 1393

 

استراتژي هدف اختصاصي اول:

1-       آموزش به ماردان

2-       آموزش پرسنل

3-       افزايش تغذيه انحصاري

4-       هماهنگي درون بخشي و برون بخشي

 

استراتژي هدف اختصاصي دوم:

1-       پايش و ارزشيابي بيمارستان

2-       دوستدار كودك شدن بيمارستان مهر برازجان

3-       هماهنگي درون بخشي و برون بخشي

4-       آموزش به مادران در بيمارستان ها

 

هدف كلي:

      بهبود كيفيت خدمات بارداري، زايمان ،پس از زايمان

 

اهداف اختصاصي:

1-       بهبود پوشش مراقبت بارداري بر12 خدمت به نسبت 40% تا سال 1393

2-       افزايش آگاهي مادران از علائم خطر پس از زايمانبه نسبت 50% تا سال 1393

 

عوامل موثر بر هدف اختصاصي يك جهت تعيين استراتژي:

1-كمبود تجهيزات و امكانات

2- ضعف خدمات پشتيباني

3- حساسيت كم كاركنان و پزشكان

4- ضعف آگاهي و مهارت كاركنان

 

استراتژي هدف اختصاصي اول:

-          افزايش حساسيت كاركنان و پزشكان ارائه دهنده خدمت نسبت به مراقبت از مادران با تاكيد برمعاينه فيزيكي

 

فعاليت ها :

-          توجيه اهميت مراقبت از مادران براي پزشكان جديد الورود با تاكيد برمعاينه فيزيكي

-          تاكيد بر اهميت مراقبت مادران و معاينه فيزيكي در جلسه ماهيانه سرپرستان و پرسنل بهداشت خانواده

-          تاكيد بر اهميت مراقبت مادران در كلاس هاي توجيهي نيرو هاي جديد

-           تذكر كتبي به پزشكاني كه معاينه فيزيكي زن باردار در پرونده ثبت نمي كنند

-          تشكيل كميته مرگ مادران باردار در صورت وقوع و بررسي پرونده هاي بهداشتي و درماني

-          هماهنگي با مسئولين زايشگاه و جراحي زنان در خصوص موارد پر خطر بارداري

-          بازديد از مراكز بهداشتي درماني و بررسي پرونده هاي بارداري

 

عوامل موثر بر  هدف اختصاصي دوم:

-          بيسوادي يا كم سوادي مادران

-          ضعف آموزش در مراكز بهداشتي درماني

-          عدم حساسيت همسر و خانواده

-           ضعف آموزش در بخش بعد از زايمان

-          عدم حساسيت كاركنان بهداشتي و بيمارستاني

 

استراتژي هدف اختصاصي دو.م:

- آموزش علائم خطر پس از زايمان از طريق كارت آموزشي

 

 

پرسنل واحد بهداشت خانواده

 

 

فضه امیری

 با سابقه 16 سال که از ابتدا تا کنون در ستاد شهرستان مشغول به خدمت بوده ام. بمدت 10 سال بعنوان مسئول برنامه تنظیم خانواده و 6 سال بعنوان مسئول واحد همراه با مسئول برنامه تنظیم خانواده می باشم

سمت: مسئول واحد سلامت خانواده ، مسئول برنامه تنظیم خانواده و شیرمصنوعی

شرح وظایف:

- نظارت بر فعالیتهای واحد واحد سلامت خانواده در مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت

- برگزاری جلسه ماهیانه جهت پرسنل بهداشت خانواده مراکز

 - شرکت درجلسات مسئولین واحدها در دفتر سرپرستی و همچنین شرکت در جلسه سرپرستان مراکز بهداشتی درمانی

- نظارت بر فعالیتهای بیمارستانها در زمینه برنامه شیرمادر و بازدید از زایشگاه و برنامه شنوایی سنجی

 - پایش و بررسی شاخصهای واحد و اعلام به کلیه مراکز بهداشتی درمانی

- نظارت بر فعالیتهای برنامه پزشک خانواده همراه با پرسنل اداره بیمه

- نظارت بر فعالیتهای تنظیم خانواده از طریق بازدید از مراکز و خانه های بهداشت

- تصحیح فرمهای آماری ارسالی ازمراکز و تجزیه وتحلیل آنها وشرکت درکمیته آماری در خصوص شاخصها

- ارتقاء سطح سلامت خانواده

-بالا بردن پوشش روش هاي مدرن تنظيم خانواده به ميزان 72% تا پايان سال 1394در شهرستان

-بالا بردن کیفیت وکمیت مشاوره و خدمات تنظیم خانواده 

برنامه: -افزایش دانش و مهارت کارکنان در ارائه آموزش ومشاوره

    - افزایش آشنایی مردم با روشهای پیشگیری از بارداری

 -    کاهش باورهای غلط و ترس واهی از روش ها

 -   تامین به موقع وسایل مناسب و استاندارد

  -   تامین نیروی انسانی ارائه دهنده خدمت

         - بهبود فضای آموزش و مشاوره در مراکز و خانه های بهداشت

 الهام غلامی نژاد:

سابقه:9 سال  مدرک تحصیلی:لیسانس   سال فارغ التحصیلی:1383   محل خدمت طرح:مرکز بهداشتی درمانی نظرآقا    محل استخدام: شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دیلم    مدت خدمت در شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دشتستان:5/5 سال  واحدهایی که تا بحال خدمت نموده ام: آموزش سلامت و هم اکنون سلامت خانواده

 سمت: مسئول برنامه کودک سالم-کودک بیمار(مانا)

 شرح وظایف:-تدوین برنامه عملیاتی وانجام فعالیتها براساس آن در طی سال

                 - نظارت بر فعالیتهای مراکز ب د درخصوص نحوه مراقبت از کودک سالم وبیمار

                 -برگزاری کارگاهها ودوره های آموزشی برنامه کودکان جهت پرسنل مراکز ب د

                 - جمع بندی آمار مراکز وارائه پسخوراند فصلی به مراکز واستان

                 - نظارت بر چاپ دفاتر –فرمهای پرونده کودکان وکارت رشد

                 - ورود اطلاعات برنامه کودکان در نرم افزار CHSوانتقال به سایت

                - نظارت بر داروهای مانا در خانه های بهداشت و درخواست دارویی مراکز

 رسالت:ارتقاء سطح سلامت کودکان زیر 8سال وافزایش کیفیت وکمیت مراقبت از کودک سالم وکودک بیمار

 برنامه: -آموزش پرسنل بهداشتی مراکز و خانه های بهداشت

          -ارتقاء سطح آگاهی خانواده

          - پایش وارزشیابی برنامه

         - هماهنگی های درون بخشی وبرون بخشی

         - تهیه تجهیزات وامکانات لازم

  فاطمه بتوراک

دارای مدرک تحصیلی لیسانس مامائی و عنوان پست سازمانی  کارشناس بهداشت خانواده  استخدام رسمی درمرکز بهداشت شبکه بهداشت ودرمان دشتستان باسابقه کاری 24 سال و4ماه مشغول بکار می باشم .

سمت :کارشناس مسئول برنامه شیرمادر ،  مرگ ومیر کودکان 59-1 ماهه و سنجش شنوائی نوزادان

شرح وظایف : آموزش گروهی وچهره به چهره با برگزاری کارگاه آموزشی وکلاسهای باز آموزی درخصوص برنامه های مذکورجهت کلیه پرسنل بهداشت خانواده مراکز بهداشتی درمانی وخانه های بهداشت

نظارت براجرای برنامه ها  در مراکز بهداشتی ودرمانی تحت پوشش وخانه های بهداشت 

 برگزاری کمیته های شیر مادر وبررسی علل مرگ ومیر کودکان

 تهیه پسخوراند ها، آمارها ، مصوبات کمیته ها (راهکارها وپیشنهادات ارائه شده ) وارائه به کلیه     مراکزبهداشتی ودرمانی تحت پوشش ومعاونت بهداشتی دانشگاه واداره بهزیستی شهرستان وکمیته آماری

پایش وارزشیابی برنامه های مربوطه وبیان روند وپیشبرد اهداف ( تجزیه تحلیل آماری ) وارائه آن به کلیه مراکز بهداشتی و درمانی  تحت پوشش ومعاونت بهداشتی دانشگاه و انجام پیگیریهای لازم .

بازدید ونظارت بر فعالیتهای برنامه شیرمادر ، نظام مراقبت مرگ ومیر کودکان و برنامه شنوایی سنجی در بیمارستانهای تحت پوشش (بخشهای زنان و زایمان ، اطفال ونوزادان )

شرکت در جلسات ماهیانه پرسنل بهداشت خانواده مراکزوارائه مطالب ومشکلات موجود ومربوطه ودرخواست ارائه پسخوراند از پیگیریها ورفع نواقص

توزیع کارتها ، کتابها وکتابچه ها ، فصلنامه های مربوطه به کلیه مراکز بهداشتی و درمانی  تحت پوشش

ورود اطلاعات اولیه وتکمیلی موارد مرگ کودکان خارج بیمارستانی ( پرسشنامه ها ) ،کمیته های خارج بیمارستانی و ارزیابی بیمارستان دوستدار کودک در نرم افزار CSOوانتقال به سایت مرتبط

رزیابی سالانه بیمارستان دوستدار کودک تحت پوشش

رسالت :      ارتقاء سطح سلامت جامعه

افزایش کمیت وکیفیت مصرف شیر مادر در کودکان زیر 2سال 

 کاهش مرگ ومیر کودکان زیر 5سال به 6> در هزار تولد زنده

 غربالگری وشناسایی کودکان کم شنوا وناشنوا وانجام اقدامات لازم

برنامه ها :

افزایش سطح آگاهی کلیه پرسنل بهداشت خانواده مراکز بهداشتی درمانی وخانه های بهداشت و پرسنل درگیر در بیمارستانهای تحت پوشش درخصوص برنامه های مذکور ومشاوره شیردهی

راه اندازی کلینیک مشاوره شیردهی در شهرستان

شناسایی وپیگیری لازم نوزادان کم شنوا وناشنوا

برگزاری کمیته های مربوطه

اجرای مصوبات کمیته ها در جهت ارتقاء وپیشبرد اهداف برنامه ها

تکمیل اطلاعات در برنامه CSOوانتقال به سایت

همکاری پزشکان محترم اطفال در ترویج تغذیه با شیرمادر

 ماریه مهاجری

 • مشخصات فردی:

 با سابقه 15سال خدمت ، 4ماه در مرکز بهداشتی درمانی امیرالمؤمنین ، 4ماه در مرکز خوشمکان واز سال 78 تاکنون بعنوان کارشناس مسئول برنامه سلامت مادران درحال انجام وظیفه می باشد .

 

 

 • سمت : کارشناس برنامه سلامت مادران ، مرگ ومیر نوزادان ومرده زائی

 

 

 

 

 

 • شرح وظایف :

 

 

نظارت براجرای صحیح برنامه سلامت مادران باردار در مرکز وخانه های بهداشت

نظارت برموجودی مکملهایوکتابها ئفرم های بارداری

پیگیری زنان باردار پر خطر

هماهنگی ربا متخصصین زنان وزایمان در خصوص وضعیت زنان باردار پرخطر

بازدید از تسهیلات زایمانی ونظارت بر نحوه فعالیت آنها

معرفی زنان باردار مهاجرتی به سایرشهرستانها

پیگیری موارد ترخیص بارضایت شخصی مادران باردار از بیمارستانها

شرکت درکمیته مرگ ومیرمادران ومرده زائی ومرگ نوزادی درشبکه وبیمارستان

تهیه آمارهای مادران ومرگ نوزادی وتهیه پس خوراند وتجزیه وتحلیل آمارها

همکاری در اجرای برنامه ها ومناسبتها ( روز ملی سلامت زنان )

 شرکت در مانورهای مربوط به بحران وکلاسهای مرتبط

برگزاری کارگاه آموزشی سلامت مادران برای کاردان – کارشناسان وپزشکان وماماها

تهیه آمار سزارین به تفکیک پزشکان مربوطه جهت ارائه در کمیته ( 6 ماهه)

شناسائی زنان پرخطر واجدالشرایط وممانعت از بارداری مجدد آنها 

 

 

 •  رسالت : کاهش درصد سزارین وافزایش زایمان طبیعی

 

 

            کاهش مرگ ومیر زنان باردار

            افزایش درصد مراقبت های پیش از بارداری

            افزایش کیفیت مراقبتهای دوران بارداری – زایمان وپس از زایمان 

 

 

 • برنامه ها : آموزش تئوری وعملی پرسنل بهداشت خانواده

 

 

             اصلاح سیستم مراقبتی مادر توسط متخصصین زنان

             برگزاری جلسه توجیهی با متخصصین زنان وزایمان در خصوص  برنامه سلامت مادران

              شرکت فعال متخصصین زنان وزایمان در کمیته های مرگ ومیر زنان باردار

               نظارت برانجام مراقبت های پیش از بارداری در مراکز وخانه های بهداشت نصب بنر مراقبت      

                  پیش از بارداری در مرکز بهداشتی درمانی

              توزیع تراکت پیش از بارداری در مراکز وخانه های بهداشت

              آموزش مادران در خصوص مزایای زایمان طبیعی وعوارض سزارین

              تذکر کتبی ودادن پسخوراند به متخصصین زنان وزایمان که سزارین بیمورد انجام می دهند .

              برگزاری کمیته مرگ ممیر زنان باردار

نظر خود را اضافه کنید.

0 / 1500 محدودیت حروف
متن شما باید بین 10 تا 1500 حرف باشد
شرایط و قوانین.
 • هیچ نظری یافت نشد

آخرین اطلاعیه ها و بخشنامه ها

 • 1
 • 2
قبل بعدي

اطلاعیه

آزمون اقدامات محیطی ،در کنترل بیماریهای منتقله از آب و غذا

آزمون اقدامات محیطی ،در ک…

04-05-1394 | بازدید :2115

آزمون اقدامات محیطی ،در کنترل بیماریهای منتقله ا... ادامه مطلب

اطلاعیه

اموزش پذیرش دانش اموز در هنرستان کاردانش بهیاری

اموزش پذیرش دانش اموز در …

02-04-1394 | بازدید :3119

اموزش پذیرش دانش آموز در هنرستان کاردانش بهیاری ادامه مطلب

اطلاعیه

انتخابات نظام پرستاری

انتخابات نظام پرستاری

24-03-1394 | بازدید :2726

انتخابات نظام پرستاری ادامه مطلب

اطلاعیه

 "آگهی استخدام 89 روزه."

"آگهی استخدام 89 ر…

20-03-1394 | بازدید :3604

  آگهی استخدام قراردادی 89 روزه ادامه مطلب

اطلاعیه

اسامی کاندیدای نظام پرستا…

18-03-1394 | بازدید :2346

اسامی کاندیدای نظام پرستاری ادامه مطلب

اطلاعیه

آگهی استخدام پیمانی

18-03-1394 | بازدید :2652

آگهی استخدام پیمانی ادامه مطلب

اطلاعیه

آزمون غیرحضوری دستورالعمل…

26-09-1393 | بازدید :2927

آزمون غیرحضوری دستورالعمل مدیریت اجرایی پسماندهای ... ادامه مطلب

اطلاعیه

آگهی استخدام قراردادی 89 …

06-09-1393 | بازدید :2840

دانلود اگهی استخدام قراردادی 89 روزه ادامه مطلب

تماس با ما

شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر، جهت تماس با شبکه بهداشت می توانید با موارد زير در ارتباط باشيد .

 • ايران -بوشهر - برازجان
 • 3896 771 917 98
 • mailto:abbaspourasghar@yahoo.com
ورود

ورود به حساب کاربر

نام کاربری
رمز عبور *
بخاطر سپاری رمز عبور
مجوز استفاده از قالب عمومی خلیج فارس براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید