منو

Loading
http://www.tooz.ir/modules/mod_image_show_kh4/cache/stories.MomentNews.hospital1kh-is-157.jpglink
http://www.tooz.ir/modules/mod_image_show_kh4/cache/stories.MomentNews.shabakh1kh-is-157.jpglink

بیمارستان شهید گنجی شهرستان دشتستان

بیمارستان شهید گنجی شهرستان دشتستان

ادامه مطلب ...

شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان

شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستانشعار سال 1394

ادامه مطلب ...

«
»
 1. 0
 2. 1

منشور اخلاقی تیم سلامت

 • نوشته شده توسط اسماعیلی
 • زیر مجموعه: اخبار
 • دسته: جدبد
 • بازدید: 406

time.jpg

دلنوشته های معاون وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی، دکتر علی اکبر سیاری برای تیم سلامت

ما خدمتگزاران سلامت مردم ایران در جایگاه پزشک، کارشناس،کاردان، بهورز و مدیر به عنوان تیم سلامت خانواده ایرانیان با هم پیمان می بندیم با تمسک به تعالیم ارزشمند دین مبین اسلام و فرهنگاصیل و غنی ایرانی در پایبندی به این منشور اخلاقی متعهدانه ثابت قدم عمل نماییم.

 

                                                              هرروزازخودبپرسیم :

 • امروزچهیادگرفتم،چهمطلبیرابهدیگرانآموختم،چهمشکلیراازمردمحلکردم،چه کمکیبهدیگرانوچهخدمتیبهکشورمنمودهام.

 

 • پیمانببندیمکهآنچهرابرایخودمیپسندیمبرایدیگراننیزبپسندیموآنچهرابرایخود نمیپسندیم،برایدیگرانهمنپسندیم.

 

 • بعنوان مربیان، مشاوران و ارائه دهندگان خدمات سلامت افراد خانواده باید به مسائل و مشکلات سلامت خانواده و جامعه و محیط زندگی آنان بیندیشیم و درصدد پیدا کردن راه حل باشیم.

 

 • با چهره گشاده و لبخندی بر لب و صبر، حوصله و گذشت با کارکنان و مردم رفتار کنیم چرا که خود را خدمتگزارمردم می دانیم.

 

مشکلات مردم را از خود بدانیم، دست آنان را بگیریم، تکیه گاه بی منت مردم و جامعه باشیم و این را وظیفه و ارزش بدانیم و برای آن انتظار تقدیر و تشکر از کسی نداشته باشیم.

 

 • نسبت به رفتارهائی که سلامت مردم را به خطر می اندازد همانند کم تحرکی، تغذیه ناسالم، پرفشاری خون، اضافه وزن و چاقی، بالابودن قند خون و کلسترول، مصرف دخانیات، الکل و مواد مخدر و مواد روان گردان و همچنین آسیب های اجتماعی ) از جمله: فقر و نابرابری ها، بیکاری، اعتیاد، طلاق، بزهکاری، کودکان کار و خیابانی، رفتارهای جنسی پرخطر، خشونت و ...( حساس بوده و در پیشگیری از این آسیب ها تلاش خستگی ناپذیر نماییم.

 

 • در فراهم کردن اسبابس سالم زیستن، زندگی با کیفیت مناسب، مولد، سالم و شادی آفرین برای همه مردم به ویژه جوانان اهتمام بورزیم، به  سالمندان جامعه احترام گذارده و آنان را از سرمایه های ارزشمند اجتماعی به شمار آوریم.

 

                                           منشور اخلاقیتیمسلامت

 

 • قلب پزشکی ارتباط است و ارتباط مطلوب را در صداقت، راستگویی، رازداری، امانت داری، کمک به حل مشکل مردم، احترام، همدلی و محبت و درک احساسات و مشکلات مردم و اطلاع رسانی وآموزش، برخورد محبت آمیز توام با توجه و دلسوزی، صبوری و بردباری وقت گذاشتن، گوش شنوا داشتن و در دسترس بودن را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

 

 • مردم از ما احترام، گفتگوی صمیمانه، نگاه چهره به چهره، لبخند، انتقال امید و مثبت اندیشی وایجاد محیط امن و صمیمانه توام با دریافت خدمت با حفظ کرامت انسانی می خواهند، آن را فراهم نمائیم.

 

 • به مردم مهر ورزیده و آنها را دوست بداریم و با آغوش باز و شوق و تمجید پذیرای آنان باشیم.

 

 • تبسم را به خانواده ها، همکاران و مردم اهداء نمائیم.

 

 • همیشه از خود سوال کنیم چگونه می توانیم بر کیفیت زندگی مردم بیافزاییم و در بهبود سبک زندگی، ارتقای سلامت، پیشگیری از عوامل خطر سلامت مردم و کارکنان مان موثرتر باشیم و تاثیرعمیق تری بگذاریم و خدمت با کیفیت تری عرضه کنیم، این سوال ها را باید در تمام محیط کاری وسازمان مان تبدیل به فرهنگ نماییم.

 

 • به مرگ مردم و علل زمینه ساز آن حساس بوده، مرگ نابهنگام تک تک آنان را علت یابی کنیم و درجهت پیشگیری وکاهش آن برنامه مداخله داشته باشیم.

 

 • به شاخص های سلامت حساس بوده، برای بهبود مستمر آن برنامه ریزی کنیم.خود را از خطای پزشکی مبری ندانیم و همیشه دانش مان را به روز نموده و دقت در کارها را بیشترکنیم.

 

 • اهل نظم و انضباط، سخت کوش و تلاش گر باشیم. سعی کنیم تا محیط کار و زندگی را کم تنش تر،شادتر و مولدتر نموده و از مشکلات نهراسیم، درصدد پیدا کردن راه حل برای آنها باشیم و به همگانگوشزد کنیم که آنان چقدر برایمان ارزشمندند.

 

 • کم توجهی به مسائل مادی را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

 

 • وقت شناس باشیم.

 

 • کار درست همکاران را تائید کنیم و اگر یکی از همکاران ما مرتکب اشتباهی شد درصدد تحقیر،تخطئه و سرزنش بر نیاییم ولی با منطق خردمندانه و علمی مسیر ارائه خدمت درست را برای بیمار انتخاب کنیم.

 

 • باید اسطوره گذشت، مهربانی، ادب و دانش بوده، این امر را جزو فرهنگ سازمان مان نهادینه کنیم.

 

 • تحمل نقد منطقی همکاران از کارمان را داشته باشیم، آزاداندیش و بلندنظر باشیم.

 

 • باید آرامش بخش بدون منت، غرور، خودستائی و تکبر باشیم.

 

 • همیشه دارای ظاهری آراسته، مرتب، منضبط و محیط کاری سالم و بهداشتی باشیم.

 

 • بطور مستمر درصدد تقویت اعتماد به نفس، ارتقای توان تخصصی، پیشرفت و بهبود کیفیت کار محیط سازمانی و زندگی حرفه ای خود باشیم.
 • هدف هایمان باید به بلندای قامت مان و صبر و بردباری باید به وسعت وجودمان باشد.

 

 • در شکوفایی شخصیت و توانایی خود و همکاران بکوشیم و قابلیت های افراد را از درون رشد دهیم.

 

 • بیمار را درمان کنیم نه بیماری او را و بیمار را کامل و جامع بررسی کرده و به محیط زندگی او هم توجه نمائیم.

 

 • دقت در کارمان و توجه به گفتار و رفتار بیمار را سرلوحه کار حرفه ای مان قرار دهیم.

 

 • همیشه در هر شرایط صلاح جانی، مالی و اجتماعی بیمار را بر راحتی، سود و صلاح خویش ترجیح دهیم.

 

 • همواره پشتیبان روحی، روانی و معنوی بیمار بوده، اعتماد و اطمینان بخش باشیم، از ترساندن بیمارپرهیز نموده و از ارجاع به موقع بیمار به همکار دیگر دریغ ننماییم و لجاجت در درمان نکنیم.

 

 • به حرف بیمار و اطرافیان به دقت گوش دهیم و با گوش شنوا در دسترس باشیم.

 

 • به اطرافیان و همراهان بیمار احترام بگذاریم و با رازداری و اطلاع رسانی علمی به آنان آموزش لازم را ارائه بدهیم.

 

 • بر اساس اصل عدالت بین افراد متمول و فقیر، صاحب مقام و غیر صاحب مقام تفاوتی در ارائه خدمت قائل نشویم و به دلیل فقر به کسی به دید تحقیر ننگریم بلکه توجه به آنان را بیشتر کنیم چون آناننیازمندتر به رسیدگی هستند.

 

 • بیمار و به خصوص مادر نگران گاهی با چشم گریان، گاهی با خشم و عصیان به ما مراجعه می کند.

 

 • ما باید بتوانیم محیط و جو ملتهب بوجود آمده را آرام نموده و صبورانه به حل مشکل اصلی که رنجوری بیمارو نگرانی مادر است بپردازیم.
 • در حرفه خودمان دست همدیگر را بگیریم نه پای همدیگر را به عنوان پزشک نباید از موقعیت حرفه ای خود سوء استفاده کنیم.
 • کسی که حرفه پزشکی را انتخاب کرد باید تواضع، فروتنی، حسن خلق، گشاده روئی، صبوری، عشق به خدمت و رضایت مردم و ارائه خدمت با کیفیت خوب را سرلوحه کار خود قرار دهد و هرگز نبایدکار و درآمد خودش را با دیگر حرف مقایسه کند.

 

 • تا می توانیم با گرفتن شرح حال جامع و معاینه کامل به نتیجه برسیم استفاده از تکنولوژی و ابزارتشخیصی را برای موارد ضروری و لازم بگذاریم.

 

 • دانشجوی مادام العمر باشیم.

 

 • با برخورد منطقی و شفابخش در بحران ها و طوفان های حرفه ای صبوری پیشه کنیم و منطقی عملکرده و به مشکل اصلی بیمار بپردازیم و از حاشیه پردازی پرهیز کنیم.

 

 • در آموزش به دیگران باید دست و دل باز بوده و خست به کار نبریم.

 

 • باید اهل منطق و استدلال باشیم.

 

 

 • قدردان پیشکسوتان باشیم و احترام آنان را پاس بداریم.

 

 • گوش کردن موثر را تمرین کرده و در این مورد هنر گوش کردن را از مقالات و کتب مطالعه نمائیم.

 

 • به جای سخت کارکردن، آگاهانه کار کردن را برگزینیم.

 

 • زندگی افراد موفق بویژه پزشکان و سایر همکاران تیم سلامت موفق و درستکار را مطالعه و آنها راسرمشق زندگی خود قرار دهیم.

 

 • از امراض بی درد تکبر، غرور، خودستایی و خودشیفتگی، حسادت، ریا و تزویر، غیبت و تهمت ودروغ بپرهیزیم.

 

 • ناظر و تماشاچی نباشیم فرمانروا باشیم، مثل چشمه بجوشیم و دیگران را سیراب کنیم، احساس مسئولیت را در خود و کارکنان نسبت به جامعه و افراد تقویت کنیم و همواره منافع جامعه، مردم وسازمان را بر منافع خود مقدم بداریم و آن را جزو فرهنگ سازمان خود کنیم. خود را در کنار مسائل قرار نداده و فرصت طلب و شکست گرا نباشیم.

 

 • کنجکاوی، پیوسته آموختن و تجربه اندوزی مبتنی بر علم را توشه کار و زندگی حرفه ایمان نمائیم.

 

 • هیچ گاه از یادگیری مستمر، نوآوری و ابداع غافل نباشیم.

 

 • بزرگترین سرمایه ما همکارانمان هستند و راه موفقیت ما در مشارکت فکری، همکاری و همدلی و

 

 • استفاده بهینه از تمام توان فکری و تخصصی آنان و اجرای شعار برد- برد است.

 

 • به نعمت هایی که خداوند به ما داده بیندیشیم و سپاسگزار و شاکر نعمت های او باشیم. پس بیایید

 

 • تا جستجوگر سلامتی همراه با زندگی ای پربار و لذت بخش عاری از معلولیت و ناتوانی برای همه مردم باشیم.

 

 • خدایا لذت بخشیدن، هدیه، محبت، لبخند، عشق ورزیدن، صداقت، راستگویی و امانت داری، وفای به عهد را به مسئولین و مردم کشور ما عنایت کن و به همه ما توفیق آن را بده تا آنچه در توان داریم برای مردم و کشور انجام دهیم.

 

 • خدایا کمک مان کن که سنگ صبور دردمندان و با قلبی مهربان در خدمت دلشکستگان باشیم.

 

 • خدایا مرا به خاطر شکایت هایم، بخاطر ناسپاسی هایم، بخاطر کم توجهی هایم به تو، به خودم و به دیگر بندگانت و به نعمت های بی کرانت ببخش.

 

 • خدایا به آرامی به من یادآوری کن تا از تو به خاطر آنچه برایم مقدور کرده ای سپاسگزار باشم.

 

 • در همه حال متوجه باشیم که هر چه داریم از اوست که خالق و رب ما است هم اوست که حاضر و ناظر عالم الغیب و الشهاده است. او شفادهنده دردمندان و دستگیر کننده نیازمندان و هدایت گر و  روشنی بخش دلها، شفا دهنده درد و رنج و بیماری ها است. هر چه داریم و انجام می دهیم را از اوبدانیم.

 

                                                                                               دکترعلیاکبرسیاری

                                                                            معاونبهداشت

 

نظر خود را اضافه کنید.

0 / 1500 محدودیت حروف
متن شما باید بین 10 تا 1500 حرف باشد
شرایط و قوانین.
 • هیچ نظری یافت نشد

آخرین اطلاعیه ها و بخشنامه ها

 • 1
 • 2
قبل بعدي

اطلاعیه

آزمون اقدامات محیطی ،در کنترل بیماریهای منتقله از آب و غذا

آزمون اقدامات محیطی ،در ک…

04-05-1394 | بازدید :2045

آزمون اقدامات محیطی ،در کنترل بیماریهای منتقله ا... ادامه مطلب

اطلاعیه

اموزش پذیرش دانش اموز در هنرستان کاردانش بهیاری

اموزش پذیرش دانش اموز در …

02-04-1394 | بازدید :3056

اموزش پذیرش دانش آموز در هنرستان کاردانش بهیاری ادامه مطلب

اطلاعیه

انتخابات نظام پرستاری

انتخابات نظام پرستاری

24-03-1394 | بازدید :2679

انتخابات نظام پرستاری ادامه مطلب

اطلاعیه

 "آگهی استخدام 89 روزه."

"آگهی استخدام 89 ر…

20-03-1394 | بازدید :3512

  آگهی استخدام قراردادی 89 روزه ادامه مطلب

اطلاعیه

اسامی کاندیدای نظام پرستا…

18-03-1394 | بازدید :2297

اسامی کاندیدای نظام پرستاری ادامه مطلب

اطلاعیه

آگهی استخدام پیمانی

18-03-1394 | بازدید :2603

آگهی استخدام پیمانی ادامه مطلب

اطلاعیه

آزمون غیرحضوری دستورالعمل…

26-09-1393 | بازدید :2869

آزمون غیرحضوری دستورالعمل مدیریت اجرایی پسماندهای ... ادامه مطلب

اطلاعیه

آگهی استخدام قراردادی 89 …

06-09-1393 | بازدید :2769

دانلود اگهی استخدام قراردادی 89 روزه ادامه مطلب

تماس با ما

شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر، جهت تماس با شبکه بهداشت می توانید با موارد زير در ارتباط باشيد .

 • ايران -بوشهر - برازجان
 • 3896 771 917 98
 • mailto:abbaspourasghar@yahoo.com
ورود

ورود به حساب کاربر

نام کاربری
رمز عبور *
بخاطر سپاری رمز عبور
مجوز استفاده از قالب عمومی خلیج فارس براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید