منو

Loading
http://www.tooz.ir/modules/mod_image_show_kh4/cache/stories.MomentNews.hospital1kh-is-157.jpglink
http://www.tooz.ir/modules/mod_image_show_kh4/cache/stories.MomentNews.shabakh1kh-is-157.jpglink

بیمارستان شهید گنجی شهرستان دشتستان

بیمارستان شهید گنجی شهرستان دشتستان

ادامه مطلب ...

شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان

شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستانشعار سال 1394

ادامه مطلب ...

«
»
 1. 0
 2. 1

هفته ملی سلامت مردان گرامی باد .

 • نوشته شده توسط بنافی
 • زیر مجموعه: اخبار
 • دسته: جدبد
 • بازدید: 2425

mardan.png

مقاله زیر به مناسبت فرا رسیدن هفته ملی سلامت مردان (یکم تا هفتم اسفند ماه ) با شعار "ایمنی ،کلید رسیدن به جامعه بدون حادثه "

سلامت مردان ایرانی "سما"
دکترشهلا نوري (مدیرگروه سلامت خانواده وجمعیت معاونت بهداشتی)

 


با توجه به اهمیت موضوع سلامت مردان از سال 1385 اولین پنجشنبه اسفند ماه هر سال بعنوان روز سلامت مردان نامگذاري و مقرر گردید هر ساله در این روز با هدف حساس سازي جامعه آموزش و فرهنگ سازي درحد امکان مداخلاتتشخیصی و درمانی صورت گیرد.که با توجه به اهمیت سلامت مردان وبراي ایجاد فرصت کافی جهت انجام فعالیت ها،برنامه هاي مربوطه در هفته اي به همین نام(هفته ي ملی سلامت مردان ایرانی =سما) برگزار می گردد.

وبراي هریک از روزهاي هفته ي سلامت مردان،یک عنوان ویک شعار خاص درنظر گرفته می شود.
تامین سلامت جسمی و روانی مردان در دوره هاي مختلف زندگی و پیشگیري از بیماري ها، حساس سازي و تبیین جایگاه فرهنگی سلامت در جامعه و ایجاد فرهنگ توجه به سلامتی قبل از بیماري، پیشگیري اولیه و تشخیص زود هنگام بیماري هاي خطیر و بدون علامت در جامعه مردان، افزایش دسترسی مردان به اطلاعات سلامتی به ویژه از طریق رسانه هاي ارتباط جمعی، توجه به نیازهاي بهداشتی، آموزشی و درمانی مردان و گسترش فرهنگ همکاري درون بخشی و برون بخشی در دستگاه هاي مرتبط با وزارت بهداشت در مقوله سلامت، از جمله اهداف در نظر گرفتن این روز است.
سلامت مردان موضوعی است که موجب استحکام و ارتقاي سلامت نیروي کار جامعه بوده و توسعه کشور را در پی خواهد داشت مردان نسبت به زنان در معرض فاکتور هاي خطر محیطی و شغلی بیشتري هستند و عادات غلطی مانندمصرف سیگار، الکل، اعتیادو استرس شغلی در آنها بیشتر است از سوي دیگر مردان کمتر به پزشک مراجعه نموده و مراجعه به مراکز درمانی را به دلایل مختلف از جمله موانع فرهنگی تا بروز مراحل پیشرفته و خطرناك بیماري به تأخیر
می اندازند.
اطلاعاتی که جهت روشن نمودن اهمیت این مساله مطرح می گردد، بیان کننده این مساله است که امید به زندگی  براي زنان 73 سال  است . رتبه بندي / 70 سال براي مردان 70 و 71 سال و براي کل جمعیت 71/1 سال است که از بدو تولد بیماریها  5 برابر در جنس مذکر  بیشتر از جنس مونث  می باشد  .

بیماریها در جنس مذکر به ترتیب ذیل میباشد.
-1 حوادث عمدي و غیر عمدي 2- بیماري هاي روانی واختلالات رفتاري 3- بیماري هاي قلبی و عروقی-4 بیماري ها و اختلالات مربوط به حوالی تولد 5- بیماري هاي دستگاه تنفس 6- بیماري هاي استخوانی و عضلانی-7 بیماري هاي گوارش 8- بیماري هاي ادراري و تناسلی 9- سرطان ها 10 -بیماري هاي تغذیه اي و متابولیک
مردها 5برابر زنان در معرض آسیب هاي ناشی از حوادث هستند این در حالی است که در بحث سلامت، گروهی که  مورد توجه هستند،شاید این امر به دلیل بافت سنتی جامعه ایرانی و مسئولیت مرد ایرانی در قبال « مردان » ، کمتري به آنها شده خانواده باشد که وي را بیش از دیگران در معرض آسیب ها قرار یدهد، ضمن آنکه در مسیر گذر جامعه از سنت به مدرنیته نیز به نظر می رسد مردان بیش از زنان از عوارض آن آسیب می بینند. بیماري هاي کاري در مردان بیش از زنان
میباشد، به طور مثال، آمار سقوط مردان از ساختمان 3 برابر نسبت به زنان بیشتر است. همچنین مردان ایرانی به دلیل وظایفی که برعهده دارند بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماري هاي شغلی قرار می گیرند. سروصدا، ارتعاش، گرما، اشعه و نور، مواد شیمیایی، گردوغبار، مواد بیولوژیکی مانند باکتري و ویروس (در کارهاي آزمایشگاهی)، استرس و متناسب نبودن شرایط محیط کار و نامناسب بودن وضعیت صندلی از جمله عوامل بیماري زا در محیط هاي کاري به شمار می رود و
اکنون کمردرد و آسم شایعترین بیماري هاي جسمی ناشی از کار نزد مردان است.
جداي از بیماري هاي کاري، حوادث عمدي از جمله نزاع ها و خشونت ها نیز در میان مردان بیشتر است و سلامت آنها را تهدید می کند.حوادث ناشی از نیروهاي مکانیکی جاندار و بی جان و همچنین قتل و خشونت، بیماري هاي مزمن انسدادي مثبت در مردان بیشتر است با HIV ریه و بیماري هاي قلبی و ریوي، خودکشی ، آسم، سوختگی، اسکیزوفرنی، ایدز و توجه به لیست بار بیماریها بسیاري از مشکلات سلامت به دلایل اقتصادي و اجتماعی قابل مداخله می باشند بطوریکه در
برخی کشورها طراحی براي کاهش و یا حتی حذف آنها شروع شده است از آن جمله عللی مانند حوادث ترافیکی ، اعتیاد، سقوط ، کمردرد و آرتروز زانو است .
بیماري هاي رفتاري و جنسی نیز در مردان به مراتب بیش از زنان است .مردان به علت خصوصیات جنسیتی، رفتاري وشغلی بیش از زنان در معرض انواع بیماريهاي واگیر و غیر واگیر هستند .این بیماري ها را از سه منظر می توان بررسی کرد، سلامت رفتار مردان، سلامت جنسی که معمولاً مورد توجه قرار نمی گیرد و بیماري هاي مزمن مانند سرطان که به مراتب در مردان بیش تر دیده می شود .
رفتارهاي پر خطر به ویژه مصرف مواد مخدر و بیماریهاي مرتبط مانند بیماري هاي آمیزشی و هپاتیت نیز در مردان بیش از زنان است. اکثر مبتلایان به ایدز در ایران مرد هستند و مطالعات مختلف نشان داده است که مصرف سیگار و الکل نیز درمردان به مراتب بیش از زنان است.
ناتوانی جنسی نیز تقریبا در حدود 30 درصد آقایان شایع است و ب یتوجهی به آن موجب سردي روابط خانوادگی،کشمکش در خانواده و طلاق می شود، در حالی که با مراجعه به پزشک در اکثر موارد با درمان هاي ساده و دارو قابل درماناست و در موارد خاص ممکن است نیازمند جراحی باشد .
افزایش سن ازدواج در جامعه نیز یکی دیگر از عوامل خطرزاي بروز اختلالات روانی در مردان است که البته این موضوع در مورد زنان نیز صدق می کند. پس از بیماري هاي روانی، دیگر عواملی که سلامت مردان را تهدید م یکند سو ءمصرف موا دمخدر و محرك، الکل و مشکلات شغلی، بیکاري، پرکاري، شیفت هاي شبانه و کمبود خدمات روانپزشکی عنوان شده است. تنها در مورد مصرف سوء موا دمخدر، میزان آن در میان مردان 10 برابر زنان ایرانی است
در موضوع سرطان ها در مقابل هر 100 زن 130 مرد مبتلا به سرطان می شوند که شایعترین آن سرطان هاي معده، ریه، خون و کبد و پروستات است.
تغذیه صحیح وفعالیت فیزیکی مناسب ازموارد مهم درآموزش شیوه زندگی سالم است.داشتن فعالیت بدنی روزانه در حدود 30 دقیقه توصیه می شود و ترجیحا این فعالیت بدنی به صورت پیاده روي باشد، همچنین مصرف غذاهاي سالم وکم نمک و کم چرب و استفاده از روغن مایع و استفاده بیشتر از میوه جات و سبزیجات و غلات و مصرف ماهی واجتناب از غذاهاي سرخ شده فست فودها و غذاهاي آماده توصیه می شود. مردان بایستی وزن خود را در حد ایده آل نگه دارند
اندازه دور شکم مردان باید کمتر از 95 سانت باشد چرا که تجمع چربی در ناحیه شکم نشاندهنده استعداد شخص به بیماري دیابت و افزایش چربی خون و ابتلا به بیمار ي قلبی است .
متاسفانه دربسیاري ازموارد مردان زمانی به پزشک مراجعه می کنند که فرصت درمان از دست رفته است و این وضعیتدر روستاها و شهرستان ها بیشتر دیده می شود.
می تواند علاوه بر اطلاع رسانی، فرصتی را « سلامت مردان » با توجه به این وضعیت، به نظر می رسد نامگذاري هفته هايی به نام سلامت مردان  براي توجه ویژه به مسائل و مشکلات جسمی آنان فراهم سازد. در این زمینه، وزارت بهداشت به عنوان متولی برگزاري هفته سلامت مردان برنامه هایی را با هماهنگی ستاد دانشگاه هاي علوم پزشکی در تهران و استان ها برگزار می کند. با آگاه کردن مردم از علائم و روند بیماري هاي پر مخاطره و آموزش شیوه زندگی سالم می توانیم از ابتلاي مردان جامعه به این بیماري ها جلوگیري نماییم و این هدف در قالب مصاحبه و گزارش هاي علمی در رسانه ها و تهیه و توزیع پمفلت هاي آموزشی ،غربالگري و مراقبت رایگان مردان جامعه وسایر برنامه ها درهفته سلامت مردان صورت می گیرد.

نظر خود را اضافه کنید.

0 / 1500 محدودیت حروف
متن شما باید بین 10 تا 1500 حرف باشد
شرایط و قوانین.
 • هیچ نظری یافت نشد

آخرین اطلاعیه ها و بخشنامه ها

 • 1
 • 2
قبل بعدي

اطلاعیه

آزمون اقدامات محیطی ،در کنترل بیماریهای منتقله از آب و غذا

آزمون اقدامات محیطی ،در ک…

04-05-1394 | بازدید :2045

آزمون اقدامات محیطی ،در کنترل بیماریهای منتقله ا... ادامه مطلب

اطلاعیه

اموزش پذیرش دانش اموز در هنرستان کاردانش بهیاری

اموزش پذیرش دانش اموز در …

02-04-1394 | بازدید :3056

اموزش پذیرش دانش آموز در هنرستان کاردانش بهیاری ادامه مطلب

اطلاعیه

انتخابات نظام پرستاری

انتخابات نظام پرستاری

24-03-1394 | بازدید :2679

انتخابات نظام پرستاری ادامه مطلب

اطلاعیه

 "آگهی استخدام 89 روزه."

"آگهی استخدام 89 ر…

20-03-1394 | بازدید :3512

  آگهی استخدام قراردادی 89 روزه ادامه مطلب

اطلاعیه

اسامی کاندیدای نظام پرستا…

18-03-1394 | بازدید :2297

اسامی کاندیدای نظام پرستاری ادامه مطلب

اطلاعیه

آگهی استخدام پیمانی

18-03-1394 | بازدید :2603

آگهی استخدام پیمانی ادامه مطلب

اطلاعیه

آزمون غیرحضوری دستورالعمل…

26-09-1393 | بازدید :2869

آزمون غیرحضوری دستورالعمل مدیریت اجرایی پسماندهای ... ادامه مطلب

اطلاعیه

آگهی استخدام قراردادی 89 …

06-09-1393 | بازدید :2769

دانلود اگهی استخدام قراردادی 89 روزه ادامه مطلب

تماس با ما

شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر، جهت تماس با شبکه بهداشت می توانید با موارد زير در ارتباط باشيد .

 • ايران -بوشهر - برازجان
 • 3896 771 917 98
 • mailto:abbaspourasghar@yahoo.com
ورود

ورود به حساب کاربر

نام کاربری
رمز عبور *
بخاطر سپاری رمز عبور
مجوز استفاده از قالب عمومی خلیج فارس براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید